Finn rett størrelse på treningsball

Dette er ein tabell som viser korleis du skal velge rett størrelse (diameter) på stor ball til bruk for trening eller til bruk for stol. Rett størrelse er basert på høgda di. Dei fleste treningsballar som blir seld på sportsforretningar, apotek, treningssenter o.l. er oftast for store. Personale seier gjerne at du kan regulere størrelsen med mengde luft i ballen - detter er heilt feil! Mengd luft regulerer spensten og hardheten av ballen - ikkje størrelsen. Desverre er dei fleste typar treningsballar du finn på sportsbutikkar, apotek, treningsenter osb, heller ikkje anbefalt sidan ballen ikkje er istand til å halde på forma medan du trenar. Prisen er billeg og kvaliteten dårleg.

Me tilbyr treningsballar av beste kvalitet. Våre treningsballar held på formen gjennom heile treningsøkta eller om du bruker den som stol i lengre tid. I tillegg har den garanti på å ikkje sprekke om du føl beskrivelsen på korleis du fyller den med luft - eller me kan fylle den med luft for deg, så er du sikker.