Fysioterapeut


Knut Fløtberge

Knut Fløtberget er utdanna i Tyskland og har lang yrkeserfaring. Hjå oss er han ansvarleg for ​trening på treningsloftet med grupper to kveldar i veka.