Oppskrift på ståande arbeidsstasjon

Nedanfor finn du korleis du skal sette opp ein ståande abeidsstasjon for data. Du kan og laste den ned i utskriftsvenleg format her​.