Resepsjon og Admininistrasjon

Norunn, protrett.pngNorunn Gjerald Tolås er oppvakse på Voss. Ho er utdanna hjelpepleiar ved Rogne vgs og flytta til Bergen og jobba på sjukeheim der. Ho var ferdig utdanna medisinsk sekretær i 2008. Ho jobba deretter ved Haukeland Universitetssjukehus før ho flytta heim igjen og jobba ved Voss sjukehus, begge stader som medisinsk sekretær. Etter barselpermisjon i 2010 har ho jobba både som hjelpepleiar og medisinsk sekretær. Norunn byrja ved Voss Kiropaktorkontor som kontormedarbeidar i januar 2013 og har fullført kurs som kiropraktorassistent.


Norunn er no ute i svangerskapspermisjon til november 2017.

Marit Tyssedal jobbar som vikar for Norunn medan ho er i svangerskapspermisjon. Ho er oppvakse på Voss og er utdanna innan militæret med befalutdanning og ein B.A innan idrett. Snart har ho og ein B.A. innan ledelse og organisasjonsutvikling. I tillegg er ho personleg trenar og har ei sterk interesse for Brasiliansk Jiu-Jitsu.