Videobibliotek

Det har oppstått feil på videoane me bruker - me har teke kontakt med produsenten og håpar å få det retta snarast.

Her er nokre nyttig, korte, klare videoar. Dei handlar om smerte og årsak, om førebygging og prestasjon. Dei kan vera litt trege å få opp på nettsida i det den lastar inn.

(Videoane bruker ordet "subluksasjon" der me bruker ordet "låsing".)

Video 1: Smerter og årsak

Video 2: Korleis ei låsing virkar på kroppen din

Video 3: Forsking - førebygging

Video 4: Forsking - prestasjon

Video 5 Baby kolikk og kiropraktikk (kun engelsk)
Denne videoen handlar om forholdet mellom smerter og årsak. Årsaken ligg ikkje alltid i same området som smertene er.

Video

Desse videoane handlar om noko av forskinga som er gjort på kiropraktikk. Den første indikerar korleis kiropraktikk kan virka førebyggande på ryggsmerter. Den andre handlar om korleis kiropraktikk kan vera skadeforebyggande og betre prestasjon. Dette er nyttig i både kvardagsliv og ved utøving av idrett.


Vitenskap video 1 og 2


Denne videoen handlar om kolikk hjå babyar og behandling med kiropraktikk. (Kun engelsk).