Ernæring og MediYoga

Portrett Aud Nygård  Ynskjer du retleiing innan kosthald eller å delta på kurs i MediYoga? Me har tett samarbeid med Aud Sveen Nygård som er erneringsterapeut og MediYoga instruktør. Ho tilbyr både kurs og personleg rettleiing her på klinikken hjå oss. For meir informasjon og bestilling følg denne linken til nettsida hennar, Helse i Balanse